En Adrian räcker alldeles utmärkt, känner jag. Hur andra väljer att göra med eventuella försök att ge syskon till sina barn är upp till dem, alla är fria att välja sitt eget upplägg. Ibland blir man ju också tilldelad ett upplägg man inte har valt, av livet självt....