Ramlade över ett Instagraminlägg av Martina Johansson som berörde mig mycket. Det knöt delvis an till mitt eget inlägg några dagar tidigare och handlade om den känsla av otillräcklighet, frustration, osäkerhet och irrelevans som många av oss upplever just nu. I...