”Så när jag kom upp och ställer mig så bara känner jag att min rustning försvinner. Jag inser att jag har gått runt och spänt mina muskler sedan tonåren, som ett försvar. För att jag ville skydda mig själv från det här traumat. Så när jag går ut från lektionen så bara...