Det kom ett DM till mig på Instagram tidigare idag som jag gärna vill dela med er. För mitt svar på DM:et är något som jag inte kan betona ofta nog för er. Men vi börjar med DM:et, det kommer här: Okej, det var DM:et. Då går vi in på mitt svar, som alltså handlar om...