Jag får ofta mejl med frågor om hur jag resonerar kring det här med kosten. Med en bakgrund med ätstörningar blir man ju aldrig helt ”nykter”, men jag har en rad tankar i ämnet som jag nu tänkte dela med mig av. Jag har valt att kalla dem ”budord” och syftet med dem...