Att det är bra för hälsan att träna är ju knappast obekant. Men nu finns det forskning som slår fast att hjärnan åldras snabbare om man inte tränar. En amerikansk forskargrupp har följt över 1 500 personer och mätt deras kondition och hjärnstorlek under en...