När jag har gått i terapi har jag ofta fått höra att jag förmodligen är en HSP, alltså en högkänslig person. Eftersom jag ogillar att sätta etiketter på människor har jag värjt mig för den där förkortningen. Men på sistone har jag insett att det nog ändå stämmer. Den...