FOMO. Fear of missing out. Rädslan att missa något roligt eller viktigt är ett talande uttryck för vår tid, där vi ständigt jäktar omkring för att vara med överallt. Och nu pratas det även om tränings-FOMO. När jag var yngre var det ju viktigt att vara med på alla...