För att genomföra En Svensk Klassiker på ett bra sätt krävs inte bara fysisk styrka, utan också mental skärpa. Om jag säger att det går att köra en bil med enbart viljekraft, vad säger du då? Tror du att det är möjligt? I förra veckan blev jag inbjuden av Renault, som...